Werving & Selectie

MindFull Servicesheeft jarenlange ervaring op het gebied van personeelsdiensten en juist daarom zijn wij als geen ander in staat de werkgever van dienst te zijn bij het zoeken naar de juiste werknemer voor zijn bedrijf.

Of het nu gaat om recruiting of detachering.
De specifieke procedure van werving en selectie is dusdanig dat het uiteindelijke resultaat leidt tot de
juiste werknemer op de juiste werkplek. 

Werving & selectie
Vaak ook recruitment genoemd is voor MindFull Services het werven, selecteren en plaatsen van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat bij de werk- opdrachtgever. MindFull Services houdt zichzelf continu op de hoogte van de recente vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Persoonlijke achtergrond en netwerk, marktinformatie, wensen van de werk- opdrachtgever, social media e.a. bronnen zijn de tools die hiervoor worden gebruikt om uiteindelijk plaatsing te realiseren.Detacheren 

MindFull Services  heeft de afgelopen jaren vele positieve reacties aan het bemiddelen van gemotiveerde werkzoekenden overgehouden. Een groot aantal van hen hebben na hun detacheringsperiode een contract bepaalde tijd of vaste aanstelling gekregen. Anderen maken bewust de keus om als tijdelijke kracht (flexwerker) de arbeidsmarkt te verkennen en de nodige werkervaring op te doen voordat men zich bindt aan een werkgever.

Detacheren
Tijdelijk bij de opdrachtgever te werk gesteld worden middels een vooraf overeengekomen periode, is aantrekkelijk voor zowel de opdrachtgever als de gedetacheerde medewerker. De gedetacheerde medewerker is op dat moment in dienst van een back-office organisatie waar MindFull Services een samenwerking (in corps) mee heeft.

Re-integratie & ZZP-bemiddeling

Re- integratie
MindFull Services heeft met het UWV een zgn. IRO raamovereenkomst in het kader van re- integratie dienstverlening.Tevens verzorgen wij in samen-spraak met de betreffende instanties leertrajecten voor jongere werkzoekenden.

Zzp bemiddeling
MindFull Services heeft een bestand van Zzp- ers die met regelmaat worden bemiddeld naar werk. Voorafgaand aan een plaatsing is er sprake van het opvragen van referenties en het voeren van intakegesprekken. MindFull Services eist van haar Zzp-ers meer dan alleen kennis en vakkundigheid. Zodra de Zzp-er voldoet aan de gestelde criteria gaat de bemiddelingsprocedure van start.


Werkgever

Bent u opzoek naar personeel om tijdelijk een piek op te
vangen of juist naar iemand voor een vaste dienstbetrekking?
Wij zijn er van overtuigd u hiermee van dienst te kunnen zijn.

Kwaliteit
Voor Mindful Services geldt; diensten verlenen is
kwaliteit bieden. Hier zijn onomwonden twee hoofd-
zaken aan verbonden, namelijk maatwerk en preventie.

Personeel- aanbod
MindFull Services heeft bewust de keus gemaakt de werk-
gever hierin een ruim aanbod te bieden, zonder overigens
in te boeten op onze gebruikelijke kwaliteitskenmerken.

Tevreden opdrachtgever - inlener
Jarenlange ervaring in arbeidsbemiddeling waarin een uniek
concept zich heeft bewezen, heeft voor MindFull Services
geresulteerd in een uitgebreid netwerk van tevreden
werk- opdrachtgevers. En dat willen wij natuurlijk zo houden!

Nieuwe wet- regelgeving VAR
Met ingang van 1 mei 2016 vervalt de zgn. VAR verklaring. 
Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer heeft de Verklaring Arbeidsrelatie
(VAR)
vervangen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn
voortaan samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van)
de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf, bijvoor-
beeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.
MindFull Services maakt gebruik van modelovereenkomsten van
de belastingdienst waardoor aansprakelijkheid  achteraf wordt
voorkomen.

Voor vragen en/of aanvragen kunt u ons altijd bellen tijdens kantoor-
uren, mailen naar info@mindfullservices.com kan uiteraard ook.

Werkzoekende

Of je nu werkzoekende bent die uitziet naar een tijdelijke baan
of een baan in (vast)dienstverband, MindFull Services heeft de
expertise in huis om samen met jou opzoek te gaan naar een
passende functie.

Doormiddel van een uniek werving en selectiesysteem gekoppeld
aan een zorgvuldige matching van vraag en aanbod is uiteindelijk 
het doel een ''plaatsing'' realiseren waarbij zowel de werkzoekende
als de opdrachtgever het juiste gevoel eraan overhoudt.

Kennismaking
Bij MindFull Services zijn wij ons er van bewust dat bemiddeling in
arbeid mensenwerk is. Persoonlijk contact is dan ook belangrijk.
Het is voor ons allereerst van belang om te weten wat jij als werk-
zoekende wilt en waar jij goed in bent. Voor de eerste kennismaking, 
intake wordt dan ook ruimschoots de tijd genomen.

Bedrijfstak- branchesector
MindFull Services heeft een zorgvuldig netwerk opgebouwd van
werkgevers. Dit netwerk biedt ons de mogelijkheid werkzoekenden een
ruim aanbod aan banen en functies in diverse bedrijfstakken en branche-
sectoren te bieden op zowel VMBO, MBO, HBO, WO en Universitair niveau.

Ben jij
- afgestudeerd
- schoolverlater
- herintreder
- part- timer

of werkzoekende die door omstandigheden genoodzaakt is opzoek te
gaan naar een nieuwe uitdagende baan? Mail dan je CV voorzien van
begeleidend schrijven naar info@mindfullservices.com

Binnen 1 werkdag volgt van onze kant telefonische reactie.