Business to Business Indonesiƫ

Indonesië
Een land wat niet alleen uitzonderlijk mooi is om als toerist te vertoeven maar evenzo aantrekkelijk om zaken te doen. Tegenwoordig krijgen buitenlandse ondernemingen en investeerders volop de gelegenheid zakelijk te participeren in Indonesië. De combinatie van een attractieve arbeidsmarkt zoals; loonkosten en productiemogelijkheden maakt het zeker de moeite waard.

De markt
De Indonesische overheid is bezig met een inhaalslag als het gaat om infrastructuur van het land. Marktkansen zijn sterk verbetert mede door een gunstig investeringsklimaat.

  • Agri business  
  • Haven / transport- sector
  • Duurzame energievoorziening
  • Toerisme en sport

zijn sectoren waarin eerder genoemde kansen volop zijn te benutten. Nu is voor het Nederlands bedrijfsleven een goed moment om zich een plaats te verwerven en mee te dingen in nieuwe ontwikkelingen binnen de Indonesische markt.

PPP- projecten
Publiek Private Partnerschap (PPP) is een samenwerkingsovereenkomst tussen factoren uit de overheid- en de private sector, waarin men de intentie uitspreekt samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken of een specifieke taak te verrichten. Hierbij worden competenties, verantwoordelijkheden, risico's, middelen en opbrengsten gedeeld. Daarnaast is het voor de economische ontwikkeling van een land als Indonesië van belang dat er sprake moet zijn van samenwerkingsverbanden (joint-venture) waardoor kennis overdacht op den duur overgaat in zelfvoorziening.

Nederlandse investeerders
De Indonesische economie floreert waardoor Nederlandse ondernemingen steeds meer interesse tonen om in Indonesië te willen investeren. In 2010 bedroeg de economische groei maar liefst 6,1 procent. Op het gebied van handel, productie en waterbeheer zal er een samen-werking plaatsvinden waardoor het alleen maar aantrekkelijker wordt voor Nederlandse bedrijven mee te profiteren van de economische groei in Indonesië.

Export
Naast het aantrekken van buitenlandse investeerders is Indonesië een export land. Bijna de helft van de totale export (30%) bestaat thans uit industrie en agriproducten.

Voor meer informatie en aanvullende documentatie kunt u tijdens kantooruren bellen of mailen naar info@mindfullservices.com

Fair Trade

De Molukken rijk aan natuurlijke grondstoffen en bodemschatten.

De geschiedenis van de Molukse eilandengroep zijn onomwonden verbonden met de specerijen;
kruidnagel, nootmuskaat en foelie. Specerijen worden sinds mensenheugenis verhandeld en
geconsumeerd en was uitermate lucratief. Daarin tegen kent de geschiedenis van de specerij ook een inktzwarte bladzijde. De specerij heeft oorlogen ontketend en complete eilanden doen ontvolken. Dat de locale bevolking onder aanvoering van o.a. Jan Pieterszoon Coen destijds weinig of geen profijt van de specerij-handel hebben gehad is een bekend gegeven.

Huidige status               
De kruidnagel, nootmuskaat, visserij en aanverwante zeeschatten industrie op de Molukken is voor een belangrijk deel in handen van Chinese en Butonese handelaren. Zij bepalen veelal de afnameprijs die jammer genoeg niet in overeenstemming zijn met de gebruikelijke handelsprijzen.    

Fair Trade
Hoewel het bedrijfsleven in het westen inziet dat dergelijke vorm van uitbuiting niet meer van deze tijd is gebeurt het nog maar al te vaak. Middels “fair trade” proberen wij hier verandering in te brengen. De commerciële samenwerking tussen verbruiker en leverancier zal voor wat ons aangaat op grond van “eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen” gebaseerd moeten zijn.

MindFul Fair Trade i.o.
Uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de Nederlandse MKB bedrijven overweegt om maatschappelijk verantwoord te willen gaan ondernemen. Welnu, MindFull Fair Trade is daar een van. Op basis hiervan gaan wij een samenwerking aan met lokale boeren/vissers / telers van o.a.

- kruidnagel
- nootmuskaat / foelie
- vis en zee producten
- overige agri producten

Fair Trade  en commercie
Westerse ondernemingen gaan steeds meer samenwerken met ondernemers uit Indonesië. Zolang er een goede verstandhouding bestaat, kunnen beide partijen veel aan elkaar hebben en is er sprake van een win- winsituatie. Beide brengen kennis en expertise in op hun eigen terrein en kunnen elkaar helpen bij het realiseren van onderlinge doelstellingen.

MindFull Fair Trade is voorstander van eerlijke handel zonder dat de commercie ten ondergaat aan regelgeving en bureaucratie die het zaken-doen voor alle partijen onmogelijk maakt en beoogde win- win situatie uiteindelijk alleen maar verliezers met zich meebrengt.

Branche- werkterrein
MindFull Fair Trade richt zich op de Agri- business in Indonesië in het bijzonder de provincies Maluku, Sulawesi, Irian Jaya en Nusa Tenggara Barat hebben onze aandacht.


MindFull Foundation

Armoede
Absolute armoede betekent dat iemand leeft op de  rand van het bestaansminimum, waardoor
het hem ontbreekt aan; voedsel, schoon drinkwater, onderdak, medische zorg en onderwijs.

Oorzaak
Armoede is een gebrek aan vrijheid om het soort leven te leiden dat men wil. Naast economische onvrijheid, kan er gebrek aan politieke vrijheid, sociale voorzieningen en zekerheid zijn.

Gevolg
Armoede is vooral een gevolg van economische achterstand.

Bestrijding
Armoedevermindering moet zich dan ook richten op het bevorderen van economische groei.

MindFull Services- Foundation
Zonder de illusie te hebben armoede in de wereld voor altijd uit te bannen, voelt MindFull Services zich verplicht een bijdrage te leveren aan vermindering van armoede.

Doelstelling
MindFull Foundation gaat uit van zelfredzaamheid van mensen. Samenwerking waarbij kennisoverdracht overgaat in zelfvoorziening door middel van o.a.

- verstrekken van microkredieten
- verbeteren van onderwijs
- ondersteunen en opzetten van sportactiviteiten
- opzetten van (wg) projecten

Wilt u hierover meer weten belt u gerust of mail ons.